Klagomål

Hur gör du ett klagomål

Du måste ansöka om klagomål snarast möjligt att en defekt hittats på produkten. Vi kommer att hantera alla kostnader för klagomålet om det är godkänt. Vi kommer att betala kostnader av reparation eller ersättning om reklamationen godkännas.

För att göra ett klagomål, skicka ett mail till info@rubima.se med följande information:
- Beställningsnummer,
- Produktnamn,
- Detaljerad beskrivning av defekt,
- Bifoga bild av defekt

Starta ditt klagomål här:

*Om ovanstående knapp / länk inte fungerar, skapa ett nytt mail till info@rubima.se från ditt mailprogram. Det här meddelandet måste innehålla: Beställningsnummer, Produktnamn, Detaljerad beskrivning av defekt och Bifogad bild av defekt.

OBS, det kan finnas en svarstid på upp till 2 veckor